Ống nước

Mã sản phẩm : PVC Pipe
Quy cách : (φ 16) - 6 kg / (φ 18) 5 8 kg / (φ 20) - 6 8 10 12 kg / (φ 25) - 6 8 10 12 14 kg / (φ 30) - 8 10 12 14 16 18 20 kg / (φ 35) - 8 10 12 14 16 18 20 22 24 kg / (φ 40) - 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 kg / (φ 50) - 18 20 25 30 35 40 45 50 kg / (φ 60) - 30 35 40 45 50 60 kg
Màu sắc : Xanh - Xám - Trắng sữa
Đơn vị tính : Kg
Lưu ý : Khi đặt hàng vui lòng liên hệ với công ty để được cập nhật giá.